บล็อก & ข่าวสาร

Our Latest Blog & News

บูธ FTI EXPO 2022 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท เอพลัส บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ทำการออกบูธ สำหรับโปรแกรม AFTM (Agricultural Farming Tourism Management Program) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่