บล็อก & ข่าวสาร

Our Latest Blog & News

FTI Expo at a glance

FTI EXPO 2022: SHAPING FUTURE INDUSTRIES การผนึกกำลังครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยขานรับนโยบายการเปิดประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จับมือพันธมิตรองค์กรชั้นนำ จัดงาน FTI Expo 2022 – Shaping the Future Industry ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับประเทศภายใต้แนวคิด BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY (BCG Economy) เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศ และจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมไทย นับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทย ผสานความร่วมมือขององค์กรชั้นนำ ภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วน มาร่วมกันขับเคลื่อนประเทศอีกครั้งหลังวิกฤตการณ์ COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยมุ่งเน้นการแสดงศักยภาพ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำหน้า มาตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปกติใหม่ (New Normal) พร้อมนำเสนอทิศทาง มุมมอง กลยุทธ์ใหม่ๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง บนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร ครอบคลุม 11 คลัสเตอร์ธุรกิจ พบกับ การแสดงสินค้าและนวัตกรรม (Exhibition) การประชุมสัมมนา (Symposium) และการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อนำประเทศไทยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน --------------------------------------------------------------------------------------------------- FTI EXPO 2022: SHAPING FUTURE INDUSTRIES The key synergy of Thai industrial sectors in responding to the policy of reopening the country and reigniting Thai economy The Federation of Thai Industries (FTI), in collaboration with leading corporate partners, will host FTI Expo 2022 – Shaping Future Industries from 29 June – 3 July 2022 at Chiang Mai International Convention and Exhibition Center. The expo will demonstrate, enhance, and elevate the capability of the nation’s targeted industries under the concept of BIO-CIRCULAR-GREEN ECONOMY (BCG Economy) in responding to the government’s policy of reopening the country and driving Thai industrial transformation. This is an important synergy of Thai industrial sectors that will combine cooperation from leading organizations in both government and private sectors to reenergize the country after COVID-19 crisis and global economic slowdown by focusing on demonstrating potential through the utilization of innovation and advanced technology to meet the needs of living in the new normal era. The expo will cover an area of 30,000 square meters including 11 business clusters to showcase new directions, perspectives, and strategies for doing business in the context of a completely changing world. To guide Thailand to sustainable economic growth, the expo will include innovation and trade exhibitions, seminars, and business matching activities. ขอบคุณที่มา : https://ftiexpo.com/