บล็อก & ข่าวสาร

Our Latest Blog & News

อีก​ 1 ความภาคภูมิใจของทีมเรา

ขอบคุณ​ อาจารย์และทีมที่ปรึกษาทุกท่าน​ ขอบคุณ​ DEPA​ และสภาอุตสาหกรรม ที่จัดโครงการดีๆ​ แบบนี้ให้กับ​ผู้ประกอบการ SME​ ได้มีโอกาสเติบโต โดยคุณปัทมาวดี ชัยศรี ได้เดินทางไปรับมอบใบรับรองแก่ผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน ISO/EC 29110 ปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ช่วงเวลาในคลิป 48.30น.)https://www.facebook.com/TheFederationOfThaiIndustries/videos/1016779745919626/ #สภาอุตสาหกรรม​ #DEPA #Software