บล็อก & ข่าวสาร

Our Latest Blog & News

A Plus ได้เข้าร่วมอบรมรวมผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี บุกอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ สร้างมาตรฐาน และยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

A Plus ได้เข้าร่วมอบรมรวมผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี บุกอุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ สร้างมาตรฐาน และยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (กทปส.) สำนักงาน กสทช. ร่วมมือกับ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อยกระดับและขยายแพลตฟอร์มให้มากขึ้น ขอขอบคุณที่มา : ICTI สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม